Wnioski i formularze do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Pobierz

Zaświadczenie o zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
Pobierz

Zakres czynności

Zakres czynności pracownika.
Pobierz

Wezwanie do zapłaty

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.
Pobierz

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia wykonania czynności przez zleceniobiorcę.
Pobierz

Sprzedaż samochodu

Umowa sprzedaży samochodu.
Pobierz

Kupno-sprzedaż

Umowa kupna-sprzedaży.
Pobierz

Pożyczka

Umowa pożyczki.
Pobierz

Współpraca

Umowa o współpracy handlowej.
Pobierz

Świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług.
Pobierz

Roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane.
Pobierz

Praca

Umowa o pracę dokumentująca nawiązanie stosunku pracy.
Pobierz

Cesja

Umowa cesji, czyli przeniesienie wierzytelności.
Pobierz

Świadectwo pracy.

Świadectwo pracy wydawane po wygaśnięciu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy
Pobierz

Rachunek

Rachunek potwierdzający wykonanie usługi lub dokonania sprzedaży
Pobierz

Potwierdzenie salda

Potwierdzenie salda, czyli jedna z podstawowych form inwentaryzacji.
Pobierz

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
Pobierz

Nota księgowa

Nota księgowa, czyli gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT
Pobierz

Lista płac

Lista płac - lista wynagrodzenia za pracę oraz pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
Pobierz

Faktura VAT marża

Faktura VAT marża - gdy sprzedawca nalicza i odprowadza VAT tylko od marży
Pobierz

Faktura Proforma

Faktura proforma nie powoduje skutków księgowo-podatkowych
Pobierz

Faktura bez VAT

Faktura bez VAT dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT
Pobierz

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych - gdy przedsiębiorca wykorzystuje środki trwałe do działalności
Pobierz

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu - gdy w działalności wykorzystuje się własny samochód
Pobierz

Aneks

Aneks wprowadzający zmiany do umowy
Pobierz