Diety zagraniczne – ryczałty przysługujące z tytułu podróży zagranicznej – 2018
Pracownicy

Diety zagraniczne – ryczałty przysługujące z tytułu podróży zagranicznej – 2018

Diety zagraniczne typowo są dużo korzystniejsze od diet krajowych, ale są za to znacznie rzadsze. Ten artykuł opisuje jak wyliczać diety zagraniczne, jakie ryczałty przysługują nam w związku z podróżami zagranicznymi i opisuje wszystko, co warto wiedzieć, aby dostać jak najwięcej.

Kiedy wyjeżdżamy w podróż służbową za granicę sprawdzamy stawki diety w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Mało, kto wie, że w firmach prywatnych diety zagraniczne mogą być zmienione i ustalone przez pracodawcę, przez co ich stawki mogą być dużo niższe (rzadziej – wyższe). W związku z tym warto być przezornym i upewnić się dwa razy, na co rzeczywiście możemy liczyć, zanim zaczniemy szastać pieniędzmi za granicą. W tym artykule prezentujemy najważniejsze zasady ustalania diety przysługującej nam po zagranicznej delegacji, oraz aktualne stawki diety na rok 2018.

Jaka jest podstawa do naliczenia diety za delegację zagraniczną

Ministerialna tabelka stawek diet nie zawsze obowiązuje. Musimy, więc wiedzieć, że diety zagraniczne powinny być w pierwszej kolejności określone w zakładowym regulaminie wynagrodzenia, w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym – zgodnie z artykułem 775, ustęp 3 kodeksu pracy.

Jeżeli w tych dokumentach nie znajdziemy zapisów o dietach, zastosowanie mają tu limity opisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 167).

Kodeks pracy w artykule 775 ustęp czwarty mówi, że) pracodawca może ustalić stawki inne niż w rozporządzeniu. Stosuje się tu następujące zasady:

  • Stawki ustalone przez pracodawcę mogą być niższe od limitów z rozporządzenia, ale nie niższe od diety z tytułu podróży służbowej krajowej (aktualnie 30 zł za dobę).
  • Stawki ustalone przez pracodawcę mogą być wyższe od limitów z rozporządzenia. Wówczas nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Polecenie wyjazdy zagranicznego, a rozliczanie delegacji

Polecenie wyjazdu to bardzo ważna rzecz z punktu widzenia sposobu rozliczania diety. Powinny w nim znajdować się następujące informacje:

  • Potwierdzenie wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów delegacji
  • Miejsce i czas rozpoczęcia podróży służbowej oraz czas trwania delegacji
  • Środek transportu (od niego zależy moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej)
  • Kraj docelowy delegacji (według tego parametru wybierana jest stawka diety)

Inną, istotną informacją jest również ta dotycząca zapewnionych przez pracodawcę posiłków i noclegów.

Środki transportu w czasie delegacji zagranicznej

Środek transportu w czasie delegacji zagranicznej uzależniony jest od decyzji pracodawcy. Najpopularniejszym środkiem transportu wybieranym przez pracodawców w czasie delegacji zagranicznych jest samolot. W przypadku delegacji bliżej polskich granic często wybierany jest samochód prywatny lub służbowy. W przypadku tego pierwszego pracownik musi wcześniej złożyć podanie o taką możliwość. Za podróż prywatnym samochodem możemy otrzymać zwrot kosztów zgodny ze stawkami za jeden kilometr na podstawie obecnych przepisów. W przypadku samochodów osobowych o pojemności powyżej 900 centymetrów sześciennych stawka za każdy przejechany kilometr wynosi 0,8358 złotego netto.

W przypadku gdy korzystamy z innych form transportów niż samochód możemy otrzymać ryczałt w wysokości jednej diety zgodnej ze stawkami obowiązującymi w danej miejscowości na pokrycie kosztów dojazdu do dworca kolejowego, portu lub lotniska.

Za przemieszczanie się za granicą za pomocą komunikacji miejskiej lub publicznej przysługuje nam ryczałt na pokrycie tych kosztów, który wynosi 10% dziennej diety delegacji do tego kraju. Rozliczać w ten sposób możemy koszty przejazdu pociągami, autobusami, tramwajami i metrem w kraju, w którym odbywamy delegację zagraniczną.

Stan na: 30.08.2018 r.