Ulga za internet w rozliczeniu zeznania rocznego
Podatki i ZUS

Ulga za internet w rozliczeniu zeznania rocznego

Ulga za internet to rodzaj ulgi odliczanej od dochodu dopiero w momencie rozliczania się za poprzedni rok. Problem w tym, że możliwość korzystania z niej został bardzo mocno ograniczony. W tym artykule opiszemy na jakich zasadach i kiedy możliwe jest odliczenie ulgi za internet od płaconych podatków. Sprawdź czy możesz to zrobić.

Kiedy można odliczyć ulgę za internet w rozliczeniu za 2017 rok?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ulga za internet to specyficzny rodzaj ulgi. Odliczanie jej od podatków przysługuje tylko w rozliczeniach podatkowych w dwóch następujących po sobie latach i tylko pod warunkiem, że nigdy wcześniej nie korzystano z tego rodzaju odliczenia. W związku z tym jeżeli chcemy skorzystać z tej ulgi w czasie rozliczania zeznania za rok 2017 to musimy spełnić następujące warunki:

  • Nie można nigdy wcześniej korzystać z tego rodzaju ulgi podatkowej
  • Po raz pierwszy z ulgi skorzystano w czasie rozliczania podatków za rok 2016

W czasie odliczania ulgi za internet musimy mieć na względzie fakt, że maksymalna kwota, która możliwa jest do rozliczenia ma górny limit. Obecnie, maksymalna kwota, o którą możemy pomniejszyć dochód to 760 złotych na osobę w gospodarstwie.

Kto posiada prawo do skorzystania z ulgi za internet w 2018 roku?

Z ulgi za internet skorzystać może każdy podatnik, który rozlicza swoje dochody na formularzach:

  • PIT-36 służący do rozliczania podatku dochodowego zgodnie ze skalą podatkową. Korzystając z tego formularza musimy mieć w pamięci fakt, że rozliczanie ulgi możliwe jest jedynie w momencie, gdy wydatków za internet nie były nigdy ujmowane w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej
  • PIT-37 służący do rozliczania podatku dochodowego przez podatników, którzy nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.
  • PIT-28 służący do rozliczania podatku dochodowego zgodnie z zasadami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczanie się z małżonkiem, a ulga na internet w 2018

Jeżeli pomiędzy małżeństwem istnieje tzw. wspólnota majątkowa i dotychczas ulgę za internet rozliczał tylko jeden z współmałżonków, to wtedy drugi z nich wciąż ma prawo do rozliczenia ulgi we własnym zakresie. W tej sytuacji powinno się mieć jednak z tyłu głowy fakt, że na fakturze za internet powinny znajdować się dane tego współmałżonka, który w danym momencie się rozlicza.

Jak udokumentować wydatki poniesione za korzystanie z internetu

Każdy podatnik chcący skorzystać z odliczenia ulgi za internet musi mieć na względzie informację, że odliczeniu podlegają każde wydatki, które związane są z użytkowaniem internetu. Oznacza to, że prawo do tej ulgi przysługuje nie tylko podatnikom korzystającym z internetu w miejscu zamieszkania lub zameldowania ale też wszystkim ty, którzy korzystają z internetu np. w kawiarenkach internetowych, w ramach pakietu danych w telefonie komórkowym albo korzystają z modemu z kartą SIM połączonego z laptopem czy też innym urządzeniem mobilnym.

Nie zapominajmy jednak o fakcie, że korzystanie z ulgi na internet wymaga odpowiedniego udokumentowania wszystkich poniesionych z tego tytułu kosztów. W tym celu organy kontroli podatkowej nie wymagają od nas by dokumentem przedstawiającym koszty była koniecznie faktura. Oczywiście jest to najbezpieczniejsza opcja. Prawodawca wymaga aby dokument potwierdzający poniesienie kosztów związanych z Internetem posiadał następujące dane:

  • Dane jednoznacznie identyfikujące zarówno sprzedawcę jak i nabywcę,
  • Opis rodzaju zakupionej usługi
  • Wysokość kwoty do zapłaty,
  • Stwierdzenie rzeczywiście poniesionego wydatku (a nie tylko zamówienie usługi)

Gdzie wskazać ulgę za internet?

Aby dokonać odliczenia ulgi za internet należy umieścić kwotę do rozliczenia w polu 25 lub 26 (w zależności od tego który z małżonków się rozlicza) w części B załącznika PIT/O do formularzy rozliczeniowych – PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Rozliczenia za 2017 rok należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2018.

Stan na: 29.08.2018 r.