Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Prawidłowe ustalenie kodów PKD oraz konsekwencje
Podatki i ZUS

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Prawidłowe ustalenie kodów PKD oraz konsekwencje

Z pewnością każdy przedsiębiorca, który znajduje się dopiero na początku swojej drogi stanie przed koniecznością prawidłowego ustalenia kodów PKD. Muszą one odpowiadać profilowi przyszłej profesji. Tego typu dane należy uzupełnić w druku CEIDG-1, który jest wnioskiem dotyczącym wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Warto zatem dowiedzieć się czym są wspomniane kody, jak je ustalić oraz z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć osoby, które mają we wniosku nieaktualne dane.

Co trzeba wiedzieć o Polskiej Klasyfikacji Działalności?

Na początek krótkie wyjaśnienie, które pozwoli lepiej zrozumieć temat. Otóż kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) służą temu, by usystematyzować wszelkie typy działalności gospodarczej, którymi trudnią się przedsiębiorcy. Informacje te wykorzystywane są na przykład do różnego rodzaju statystyk, analiz, bilansów zarówno tych krajowych, jak i porównań międzynarodowych. Obecnie obowiązuje wersja PKD 2007, czyli pięciopoziomowa klasyfikacja, która zastąpiła PKD 2004. Dokładna rozpiska z podziałem na sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy pozwoli rozeznać się, jaki kod będzie odpowiedni dla danej firmy. Zadanie może także ułatwić szukanie po konkretnej frazie.

Gdzie wpisuje się kod PKD?

Powstały pięcioznakowy numer PKD wpisuje się do części 06.3 dokumentu CEIDG-1. Co ważne, nie ma ograniczeń względem ilości takich kodów. Dlatego prowadząc jedną firmę, można rozliczać się z naprawdę różnych usług, co daje właścicielowi dość dużą swobodę. Natomiast we wspomnianym formularzu znajduje się tylko 9 pól. Niektóre osoby będą na pewno ciekawe co w sytuacji, gdy kodów jest więcej. Otóż można je dopisać, wypełniając załącznik CEIDG-RD. Powinno się w tym celu zaznaczyć kratkę w polu tej samej części głównego dokumentu (06.3), gdzie jest informacja: Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD. Warto też mieć na uwadze to, że symbol PKD, który zostanie wpisany pod numerem 1, będzie tak zwanym przeważającym, jak to określa dokument, czyli po prostu głównym. Ta rubryka jest obowiązkowa, a to oznacza, że należy podać przynajmniej jeden taki kod, reszta nie musi być wypełniona, jeśli oczywiście nie ma takiej potrzeby.

Czy nieprawidłowy kod wiąże się z jakimiś sankcjami?

Należy podkreślić, że to na samym podmiocie ciąży obowiązek uaktualniania takich informacji. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy firma była zakładana jeszcze wtedy, gdy w użyciu znajdowała się stara klasyfikacja. Natomiast przedsiębiorcy niekoniecznie przejmują się tym obowiązkiem, ponieważ trudno tutaj dopatrzyć się jakichś bolesnych sankcji. Jednak istnieje dość poważny problem związany z takim lekceważeniem, o którym niektórzy zwyczajnie nie wiedzą. Na przykład, jeśli dany podmiot gospodarczy zechce wziąć udział w przetargu albo też zabiega o otrzymanie dotacji unijnej, to jednym z warunków jest udokumentowanie, że prowadzi się działalność zgodną z wymogami określonymi w regulaminie. Tutaj istotny jest wpis do rejestru lub też ewidencji. Czasem też zdarza się, że niektóre z podatkowych organów mogą nie zakwalifikować danych wydatków, jako koszty uzyskania przychodu, jeśli faktura jest na usługi, które w PKD po prostu nie widnieją. Trzeba jednak zaznaczyć, że sposób postępowania urzędów nie jest zawsze identyczny.

Jeśli chodzi o rodzaje działalności gospodarczej PKD dość dobrze klasyfikuje konkretne profesje. Widać jednak, że przedsiębiorcy czasem na wyrost rozszerzają profil swojego przedsiębiorstwa, by w przyszłości nie było potrzeby nanoszenia zmian. Należy wiedzieć, że gdy chodzi o PKD kody mogą być zarówno dopisywane, jak i wykreślane, co wiąże się oczywiście z koniecznością podjęcia pewnych działań, natomiast nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Przeważającego rodzaju działalności nie można całkowicie skreślić, lecz może ona zostać zastąpiona przez inny symbol. Poza tym da się dowolnie zmieniać pozostałe kody. To najważniejsze sprawy, na które musi zwrócić uwagę początkujący przedsiębiorca, lecz również ten, który jest już na rynku jakiś czas. Zmieniające się przepisy to jedno, ale zmieniający się profil działalności firmy także musi mieć swoje odzwierciedlenie w dokumentach.

Stan na: 21.08.2018 r.