Co można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym?
Podatki i ZUS

Co można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym?

Sposoby rozliczania się dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Koniec kwietnia to dość intensywny czas dla Urzędów Skarbowych w całej Polsce, jak i również dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Zeznanie za 2017 rok na szczęście nie zmieniło swojej formy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą rozliczać się na trzy sposoby:

1) Skala podatkowa: zgodnie z tą zasadą każdy przedsiębiorca wypełnia deklarację PIT-36, która zawiera tylko dochody opodatkowanie stawkami 18% i 32% pod warunkiem przekroczenia I progu podatkowego.

2) Podatek liniowy: to podatek rozliczany przez przedsiębiorcę stałą stawką podatku w wysokości 19% i nie jest on uzależniony od wysokości osiągniętych dochodów w roku 2017. Jednak należy wiedzieć, że z tego rozliczenia mogą skorzystać tylko ci właściciele firm, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby, które nie świadczą usług na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy.

3) Ryczałt od przychodów ewidencjonalnych: jest to rozliczenie roczne, które przedkłada się za pomocą PIT-28, które należy złożyć do 31 stycznia. Takie rozliczenie mogą wybrać osoby fizyczne, które mają zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą, osoby które prowadzą spółki cywilne lub spółki jawne. Z ryczałtu ewidencjonalnego mogą skorzystać także osoby, które uzyskują przychód z najmu, dzierżawy, podnajmu oraz poddzierżawy pod warunkiem, że umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co można odliczyć od podatku?

Osoby, które dopiero niedawno założyły własną firmę, powinny wiedzieć, co można odliczyć od podatku. Każdy przedsiębiorca może skorzystać z przysługujących mu ulg. Prawo podatkowe PIT bywa niestety bardzo zmienne, dlatego już teraz warto wiedzieć, co można odliczyć od podatku 2018.

Darowizna

Odliczenia od podatku obejmują darowizny przeznaczone na cele pożytku publicznego lub organizacji religijnej, a także oddawanie krwi. Ważne jest to, że kwoty oddawane na ten cel nie mogą przekroczyć 6% dochodu. Z ulgi na darowiznę może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy rozlicza się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Ulgi rehabilitacyjne

Ulgi rehabilitacyjne przeznaczone są dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub osób niezdolnych do pracy. O ulgę rehabilitacyjną mogą się również ubiegać podatnicy, którzy pod swoją opieką mają osobę niepełnosprawną – musi to być jednak współmałżonek, dziecko (własne lub z przysposobienia, obce przyjęte na wychowanie, pasierb), rodzic lub rodzic współmałżonka, rodzeństwo, ojczym lub macocha, zięć lub synowa.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Kolejną ulgą są wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ważne jest, by kwota ulgi nie przekraczała kwoty 5115,60 zł. Z tej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

Ulga na internet

Ulgą przysługującą przedsiębiorcom jest także ulga na internet, pod warunkiem, że kwota nie przekroczy 760 zł, a przedsiębiorca rozlicza zeznanie roczne na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonalnym.

Ulga na dziecko

Ulgą, z której podatnicy korzystają najczęściej, jest ulga na dziecko. Przysługuje ona na każde małoletnie dziecko, a podatnik w ciągu roku podatkowego w stosunku do niego:

  • Sprawował władzę rodzicielską,
  • Pełnił funkcję opiekuna prawnego,
  • Pełnił rolę rodziny zastępczej przyznanej przez sąd czy też umowy zawartej ze starostą.

Ulga ta należy się za każdy miesiąc kalendarzowy 2017 roku, w którym podatnik wykonywał czynności podane powyżej. Wysokość ulgi zależy jednak od ilości małoletnich dzieci. Warto dodać, że z tej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Składki zdrowotne

Składki zdrowotne wynoszą 9% podstawy wymiaru składki. Jednak odliczyć można tylko 7,75%, zatem nie cała składka odprowadzana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tego rozliczenia mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się skalą podatkową (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), a także ryczałtem od przychodów ewidencjonalnych (PIT-28).

Strata podatkowa

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych oraz za pomocą podatku liniowego, może skorzystać z odliczenia od podatku 2018 jakim jest strata podatkowa. W takim przypadku przedsiębiorca musi wykazać stratę i ma na to 5 lat. W roku 2017 można odliczyć tylko 50% straty i może pomniejszać tylko dochód źródła, z którego ją poniesiono. Warto również wiedzieć, że przedsiębiorca ma prawo taką stratę odliczyć od razu, nie czekając na roczne rozliczenie.

Stan na: 11.08.2018 r.