Jakie są koszty założenia działalności gospodarczej?
Koszty firmowe

Jakie są koszty założenia działalności gospodarczej?

Myśląc o założeniu działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę nie tylko załatwienie szeregu koniecznych formalności, ale powinien się również liczyć z poniesieniem pewnych kosztów początkowych. Samo założenie firmy jest całkowicie darmowe – jednak wszelkie pozostałe koszty mogą być naprawdę wysokie. Jakie są koszty założenia działalności gospodarczej? O tym poniżej krok po kroku.

Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić zakładając działalność gospodarczą jest jej rejestracja do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna i powoduje jednocześnie jej zgłoszenie do GUS-u oraz rejestrację w ZUS-ie lub w KRUS-ie.

Formularz CEIDG, który składamy odpowiednio do urzędu gminy lub miasta, może zostać dostarczony osobiście lub wysłany; elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, listem poleconym.

Ważne! Spółka prawa handlowego powinna uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Koszt takiego wpisu to 500 zł opłaty sądowej, dodatkowo 100 zł należy zapłacić za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Działalność gospodarcza – koszty rejestracji do VAT

Zarejestrowanie działalności gospodarczej do VAT nie jest obowiązkowe – chyba że firma przekroczy roczny dochód w wysokości 150 tys. zł. Wówczas przedsiębiorca nie ma wyboru i musi zostać płatnikiem VAT.

Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Przedsiębiorca nie musi również otrzymać potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. Jeśli jednak chce takie potwierdzenie otrzymać, to jego wydanie kosztuje 170 zł.

Zgłoszenie działalności gospodarczej do ZUS

Wybierając ubezpieczenie w ZUS-ie, płatnik powinien również zadeklarować, czy chce płacić składki na ubezpieczenie społeczne (formularz ZUA), czy też jedynie na ubezpieczenie zdrowotne (formularza ZZA).

Ważne! Przez pierwsze 2 lata przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z przywileju i płacenia małych składek ZUS:

ZUS 51 (ubezpieczenie społeczne): 153,12 zł

ZUS 52 (ubezpieczenie zdrowotne): 261,73 zł

Po dwóch latach przywilej ten kończy się i składki do ZUS są dużo większe. Obecnie wynoszą 1026,98 zł.

Jaki rodzaj spółki wybrać?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to nie tylko dopełnienie wymogów formalnych zapisanych w przepisach prawa, konieczny jest również wybór spółki jako działalności gospodarczej – a to będzie wiązało się z kolejnymi kosztami.

W przypadku zakładania spółki od umowy oraz aktu założycielskiego przedsiębiorca powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, podatek zostanie zapłacony u samego notariusza. Podstawę obliczania podatku stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Opłata za założenie konta

Otwarcie działalności gospodarczej będzie wiązało się również z posiadaniem firmowego rachunku bankowego. Trzeba go używać jednak tylko wtedy, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro.

Wysokość opłaty za założenie rachunku zależy oczywiście od banku, w jakim jest on zakładany. Opłata ta może wynosić od kilku do kilkunastu złotych. Do tego należy doliczyć miesięczne koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji.

Pieczątka firmowa

Posiadanie pieczątki nie jest wymagane przepisami prawa, lecz przeważnie jest ona niezbędna do prowadzenia działalności oraz często wymagana jest przez kontrahentów. Koszt wyrobienia pieczątki jest różny, ale zazwyczaj nie przekracza 30 zł.

Założenie działalności gospodarczej – koszty pozostałe

Poza wyżej przedstawionymi kosztami, które trzeba ponieść otwierając własną firmę, należy się  liczyć z innymi wydatkami. Mogą się one wiązać m.in. z zakupem licencji, wynajmem bądź kupnem lokalu, kosztami księgowości, zakupem maszyn, komputerów oraz innych niezbędnych materiałów biurowych.

Ostateczne koszty założenia firmy będą więc zależne od charakteru prowadzonej działalności.

Stan na: 12.08.2018 r.