Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – to warto wiedzieć?
Koszty firmowe

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – to warto wiedzieć?

Budowanie własnej firmy nie kończy się w momencie jej założenia. Wręcz przeciwnie – to dopiero początek. Czas ruszyć z działaniem, zatrudnianiem ludzi. Przekonaj się, ile tak naprawdę pracodawcę kosztuje pracownik.

Wynagrodzenie pracownika a całkowity koszt pracodawcy

Wiadomym jest, że każdy pracownik to wartość dodana do wartości całego przedsiębiorstwa. Podstawą jego funkcjonowania w strukturach firmy jest odpowiednie wynagrodzenie. Jednak to, co otrzymuje pracownik – czyli płaca netto – niewiele ma wspólnego z całkowitym kosztem pracodawcy. Koszt zatrudnienia pracownika jest zależny przede wszystkim od wysokości ustalonego wynagrodzenia, ale również od rodzaju umowy, na podstawie której zatrudniony został pracownik. Zgodnie z polskim prawem pracodawca może zaproponować przyszłemu pracownikowi:

  • Umowę o pracę,
  • Umowę zlecenie,
  • Umowę o dzieło.

Każdy z typów umowy wiąże się z innym całkowitym kosztem pracodawcy.

Umowa o pracę a koszty pracodawcy

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę istnieją koszty obciążające zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Zwyczajowo w samym dokumencie zapisywana jest kwota brutto wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje na swoje konto kwotę netto. A pracodawca ponosi jeszcze inne koszty. W kwocie brutto zawarte są wszelkie obowiązkowe opłaty. Składki ZUS pracownika opłacane są przez pracodawcę, jednak kosztem wysokości jego wynagrodzenia. Są to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczka PIT. W kosztach pracodawcy zawiera się jednak nie tylko kwota brutto wynagrodzenia, ale też kolejne składki: na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku szczególnych warunków lub charakteru pracy – nie zawsze są one obowiązkowe). Całkowity koszt pracodawcy zależny jest od wynagrodzenia brutto – poszczególne składki stanowią procent tej kwoty. W poniższej tabeli przedstawiamy wysokość wszystkich składek ZUS pracownika – będących kosztem zarówno pracodawcy, jak i samego pracownika.

Rodzaj ubezpieczenia

Wysokość składki pokrywane przez pracodawcę

Wysokość składki pokrywane przez pracownika

Emerytalne

9,76%

9,76%

Rentowe

6,50%

1,50%

Chorobowe

2,45%

Wypadkowe

1,67%

Zdrowotne

9,00%

Fundusz Pracy

2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10%

Jak więc widać z powyższych wyliczeń, pracodawca poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowe koszty, których wysokość to prawie 20% wynagrodzenia brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – inne umowy

Trzeba jednak pamiętać, że umowa o pracę nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem podczas zatrudniania pracownika. Często spotykane (a w niektórych zawodach nawet zdecydowanie częściej niż umowy o pracę) są umowy o dzieło lub umowy zlecenia. W kwestii podsumowania kosztów takiej formy zatrudnienia są one na pewno mniej skomplikowane od tych przy umowie o pracę.

Umowa zlecenie a koszt zatrudnienia pracownika

Jeśli pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, wszystkie dalsze koszty są zależne od czynników charakteryzujących samego pracownika.

  • Jeżeli umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia, wtedy kosztem pracodawcy – tak jak w przypadku umowy o pracę – są wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS.
  • Jeśli pracownik jest dodatkowo zatrudniony w innej firmie (gdzie otrzymuje co najmniej wynagrodzenie minimalne), wtedy pracodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto.
  • Pracodawca ponosi jedynie koszt brutto również w przypadku, jeśli pracownik posiada status studenta i ma mniej niż 26 lat (do momentu ukończenia 26 roku życia).

Bez względu na to, jakim składkom podlega pracodawca (w przypadku tego typu umowy: zleceniodawca), należy pamiętać o minimalnej stawce godzinowej. Pracownik (w przypadku tego typu umowy: zleceniobiorca) w 2018 roku nie może zarabiać mniej niż 13,70 zł brutto za godzinę!

Umowa o dzieło a koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku umowy o dzieło nie ma mowy o żadnych problemach i dodatkowych kosztach dla pracodawcy – nie ma wtedy obowiązku odprowadzania żadnych składek ZUS. W całkowity koszt pracodawcy wchodzi więc jedynie wynagrodzenie brutto.

Stan na: 31.07.2018 r.