Podręczne kalkulatory

Kalkulator wynagrodzenia

Sumaryczne koszty prowadzenia działalności np. księgowa, internet, telefon, itp.

mały zus
duży zus

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Przy stawce podatkowej innej, niż 19%, Twoje koszty nie są brane pod uwagę, przy wyliczaniu zaliczki na podatek.

do ręki

  • Kwota netto faktury

  • Kwota do ręki

  • Ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  • Ubezpieczenie zdrowotne

  • Zaliczka na podatek

  • Twoje koszty